חינוך - כללי

כ"ד באב תשס"ו

שאלה:

איך לחנך את בני (בן 8 חודשים) בצורה החכמה ביותר (תפיסה מרחבית,  מוטוריקה, חינוך, הקשבה, התעמלות, תפיסה מהירה, שכל  חריף)?


תשובה:

בהרבה אהבה ונתינת אימון ביכולתו לבחור בעצמו. להתייחס אליו כבעל הבנה ולא בתינוקיות של מבוגר.