הרב אורי שרקי

למה משה אומר "והן לא יאמינו לי"? - פרי צדיק והנצי"ב מוולוז'ין על פרשת שמות

טבת תשע"ד


להוריד את השיעור להאזנה, 28 דקות (MP3, 10MB).


הקלטת וידאו