הרב אורי שרקי מתייחס לקצירת האיברים ורצח האזרחים בסין

כסלו תשע"ד


הקלטת וידאו