"בעזרת ה' ", "בלי נדר"

ח' באב תשס"ו

שאלה :

בכל דיבור על מעשה עתידי (ואפילו הפשוט ביותר והטריווילי) יש לי לחץ להוסיף את צמד המילים: "בלי נדר" ו"בעזרת ה'" (בעיקר את הצמד השני), שמא... האם אפשר ל"התנתק קצת" מכך? הן אני מתכוונת/יודעת/מאמינה בליבי, ומחשבתי (והן השומעים...) כי הכל ממנו?


תשובה:

אמירת "בלי נדר" באה להציל מעוון נדרים. כי האומר שבפיו שהוא יעשה מצוה או מעשה טוב ולא מקיים יש בזה חשש עבירה. אבל אם מדובר על דבר הרשות כגון "אצא לנופש" אין צורך באמירה זו. "לגבי "בעזרת ה'" אין צורך להילחץ.