שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - הערך הרוחני של טיול, תשרי תשע"ה, 10 דקות (אודיו).
שיעור ג' - טיול בחו"ל?, אלול תשע"ט, 6 דקות (אודיו).