שיעורים נפרדים:
שיעור א', א' במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', תשס"ג 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).