שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).