שיעורים נפרדים:
שיעור א', ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).