שיעורים נפרדים משנים שונות:
הראי"ה קוק על הקודש, החול והטבע.
סוכות - סוכות והקדושה שבטבע.
קודש וחול בתחית ישראל, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
קדושה וטבע, תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
אחדות הקודש והחול, אב תשס"ו, 64 דקות (MP3, 11MB).
הקודש והחול, כ"ד בתמוז תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).
כתם הנפט בערבה - איכות הסביבה, קדושה וטבע, טבת תשע"ה, 11 דקות.
קודש וטבע, ליל הושענא רבה תשע"ו, 38 דקות (MP3, 14MB).
קודש וחול, טבת תשע"ז, מרכז קדם, 51 דקות (וידאו).
גבולות הקודש והחול, אלול תשע"ח, 8 דקות (אודיו).