מה ההסבר העמוק לאיסור בשר וחלב?

כ"ז בתמוז תשע"ג

שאלה:

מה ההסבר העמוק לאיסור אכילה, בישול והפרדה של בשר וחלב?


תשובה:

בשר הוא רצח מותר. חלב הוא גזל מותר. אבל יש הפרש מוסרי גדול בין רצח לגזל ולכן אי אפשר להשכין אותם ביחד.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)