שיחות נפרדות:
שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, תמוז תשע"ג, 11 דקות (וידאו).
שיחה ב', אדר א' תשע"ו, 8 דקות (וידאו).