מכון מאיר, כסלו תשע"ג, 52 דקות (MP3, 19MB). להוריד את השיעור להאזנה.