שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).