שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', הושענא רבה תשנ"ה, 83 דקות, (MP3, 30MB).
שיעור ב', תש"ס, 62 דקות, (MP3, 22MB).
שיעור ג', כ"ט בשבט תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', הושענא רבה תשע"ג, 59 דקות, (MP3, 22MB).