לצפות בשיעורים:

שיעור א', 22 דקות.

שיעור ב', 29 דקות.