שיחות בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו):
שיחה א' - מהי היהדות?, סיון תשע"ב, 18 דקות.
שיחה ב' - מהי היהדות המקורית?, טבת תשע"ג, 18 דקות.
שיחה ג' - אצל מי נמצאת היהדות המקורית?, ניסן תשע"ג, 22 דקות.