האם משה רבינו קיבל בסיני את החומש?

ט' באדר תשע"ג

שאלה:

האם משה רבינו קיבל בסיני את מה שכתוב בחומשים כולם?


תשובה:

לא.