להוריד את השיעור להאזנה (MP3):
חלק א (36 דקות, 13MB),
חלק ב (51 דקות, 18MB).