שיחות משנים שונות:
שיחה א', 4 דקות (MP3, 2MB).
שיחה ב', תמוז תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 7 דקות. (וידאו).
שיחה ג', ניסן תשע"ז, 10 דקות (אודיו).