שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ט בניסן תשס"ד, 36 דקות, טכניון, 13MB.
שיעור ב', כ"ח בסיון תשס"ה, 39 דקות, טכניון, 14MB.
שיעור ג', אלול תשס"ה, 88 דקות, 31MB.
שיעור ד' - האם הגירוש מגוש קטיף נגרם מחטא ואם כן מהו, י"ז באלול תשס"ה, 15 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', - ראיון עם הרב שרקי: מה הטוב שיצא מגירוש גוש קטיף?, קיץ תש"ע, 4 דקות (וידאו).
שיעור ו' - שו"ת עם אנשי גוש קטיף, תשס"ה, 78 דקות, (MP3, 27MB).
שיעור ז' - החולשות המולדות של האומה הישראלית והקשר לגוש קטיף, י"ז באלול תשס"ה, 23 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - גוש קטיף - שלושת הזרמים בעם ישראל, אלול תשס"ה, 14 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ט' - ומה הלאה?, 15 דקות (MP3, 5MB).
שיעור י' - הדמוקרטיה במאורעות גוש קטיף, תשרי תשס"ה, 17 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"א - דמוקרטיה וגירוש גוש קטיף, הושענא רבה תשס"ו, 67 דקות, ירושלים (24MB, MP3).
שיעור י"ב - עשור לגירוש גוש קטיף וצפון השומרון, שיחה עם הרב, אב תשס"ה, 10 דקות (אודיו).