שיעורים נפרדים:
שיעור א', ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', טכניון, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)