שיעורים נפרדים:
שיעור א', טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', ז' באב תשע"ו, מכון מאיר, 57 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ג', ה' באלול תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו).