שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א' - ברוח בחירות, מרחשוון תשע"ג, 20 דקות (וידאו).
שיחה ב' - דיון על תוצאות הבחירות, שבט תשע"ג, 16 דקות (וידאו).