הרב אורי שרקי

הרב קוק על גיוס בחורי ישיבה במלחמת העולם הראשונה

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"בלהוריד את השיעור להאזנה (8MB)הקלטת וידאו
כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)