שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ב, 16 דקות. צפות בשיחה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)