שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיחה א' - צבא העם?, תשרי תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיעור ב', כ"א בתמוז תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - שוויון בנטל, סיון תשע"ג, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - חוק השוויון בנטל, אייר תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).
שיחה ה' - החלטת בג"צ על חוק הגיוס, אלול תשע"ז, 9 דקות (אודיו).
שיעור ו' - צבא העם\מקצועי וחרדים, מרחשוון תשע"ט, 10 דקות (אודיו).
הרב קוק על גיוס בחורי ישיבה במלחמת העולם הראשונה.