הרב אורי שרקי

הרב סעדיה גאון על תחית המתים

מתוך הספר "אמונות ודעות"

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב


הקלטת וידאו