הרב אורי שרקי

הרב קוק על דרישה אל המתים והעלאה באוב

מתוך הספר "דעת כהן"

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"בהקלטת וידאו