האם לתולעת יש בחירה חופשית?

י"ג בתמוז תשע"ב

שאלה:

האם לתולעת יש בחירה חופשית או שהיא פועלת על פי חוקיות שה' טבע בה?

תשובה:

אין לה בחירה חופשית - פרק שמיני של שמונה פרקים להרמב"ם בביאורו לפסוק "הן האדם היה כאחד".