שיעורים נפרדים בערוץ אורות (וידאו):

י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.

י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות.

י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.

ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.

י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.

ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.

ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות.

מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.