שיעורים נפרדים בערוץ אורות (וידאו):
י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.
י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות.
י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.
ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.
י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.
ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.
ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות.
מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.
מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.
מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.