להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.