שכר מצוות לא תעשה

י"ח באייר תשע"ב

שאלה:

האם לאדם שנמנע מלעבור עבירה יש שכר? או רק על מצוות תעשה יש שכר? ומהו בעצם השכר על המצוות?


תשובה:

יש שכר עצום על הימנעות מעבירה, כיוסף ואשת פוטיפר. השכר הוא המעלה בנפש שזה מקנה.