למה פסקה נבואה מישראל?

א' באייר תשע"ב

שאלה:

למה פסקה נבואה מישראל? כל ההסברים שקבלתי עד כה מחווירים לעומת הצורך החריף לקיום תקשורת בין הקב"ה לעם ישראל, ולכן שאלתי בעינה עומדת ואמנע מלפרט.


תשובה:

כשם שקיים צורך חריף לתקשורת עם האומה כך גם קיים צורך בהפסקת הקשר הזה על מנת לתת זמן להתבגרות האנושות על ידי החכמה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)