שיעורים נפרדים:
שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ח, ישיבת "מקור חיים", 45 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ג', אלול תשע"א, ראש יהודי, 83 דקות (MP3, 30MB).