שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א:
חלק 1 (46 דקות, MP3, 16MB),
חלק 2 (16 דקות, MP3, 6MB).
שיעור ב', כ"ג בטבת תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - יהדות ופמיניזם, אייר תשע"ג, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - יחס לנשים בחברה, כסלו תשע"ו, 8 דקות (אודיו).
שיחה ה' - דיון בין הרב ואורטל בן דיין על פמיניזם ומעמד האשה, ניסן תשע"ו, ראש יהודי, 87 דקות (וידאו).
שיחה ו', שבט תשע"ח, 11 דקות (אודיו).
שיחה ז' - שאלות ותשובות על מעמד האשה, תשע"ח, 87 דקות (MP3, 31MB).
שיחה ח' - ראיון עם הרב על מעמד האשה על פי היהדות, אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, 4 דקות (וידאו).