הרב אורי שרקי

ויגש - שיטתו הכלכלית של יוסף

טבת תשע"ב
הכתוב מפרט את המהלכים הכלכליים והחברתיים שנקט בהם יוסף כששלט במצרים. הרעב גרם לביטול המטבע במצרים: "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא במצרים". אחר כך ביטול הרכוש, על ידי הלאמת הקרקעות והמקנה, עד כדי ביטול החירות האישים בקניית כל מצרים לעבדים לפרעה. גם עקר יוסף את המצרים משורשי אחיזתם בנופי הילדות: "ואת העם העביר אותו לערים מקצה ארץ מצרים ועד קצהו", מה שהוליד בהכרח מהפך תרבותי. לפי חז"ל הגדיל לעשות בכך שהעביר את מצרים גם לשינוי רוחני וגופני כאחד כשמל את כל מצרים, בדרשתם לפסוק "כל אשר יאמר לכם יוסף אותו תעשו".

נראה הדבר שיוסף סבר שתפקידו כנציג משפחתו של אברהם אבינו הוא להפרות את מצרים, ערוות הארץ, ועל ידי המהפכה שהוא יבצע בתרבות המובילה של האנושות, הוא יביא להתממשות הייעוד של "ונברכו בך כל משפחות האדמה".

זו בעצם הגרסה הראשונה של אחד הפיתויים שעתיד עם ישראל להתמודד אתם לאורך ההיסטוריה: המחשבה שניתן להביא לתיקון העולם על ידי ההשתלבות בתרבות הדומיננטית של הזמן, ולהשפיע שם מוסר וקדושה. התורה מודיעה לנו מראש שנסיון שכזה אינו יכול לעלות יפה, כי תמיד שורשי התרבות יישארו מחוץ לתחום השג ידו של השתדלן היהודי: "רק אדמת הכהנים לא היתה לפרעה". כהני מצרים הם אשר שמרו על אופיה המקורי של מצרים בשעת נסיון ההגמוניה של יוסף. הם היוו הגרעין שממנו התחדשה ההתנכרות לכל הערכים שביקש יוסף להנחיל למצרים. משום כך מתבקש המעבר לשיטתו של יהודה, הדורש להנחיל את המסר של ישראל לאנושות דרך המרכז הארצישראלי: "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות".