ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 18 דקות. לצפות בשיעור.