עסקת שליט

כ' בתשרי תשע"ב

שאלה:

1. מה דעת הרב בעניין עסקת שליט? מה המקורות?

2.האם בשביל אחדות עם ישראל (אפילו מבחינה רגשית) מותר לפעול בצורה פחות טאקטית/הגיונית/לאומית (כגון לשחרר מחבלים במקום לערוך מבצע צבאי)?


תשובה:

אני שמח בשבילו.
העיסקה היא תולדה של מדיניות ארוכת טווח שלא להרוג מחבלים, כך שהתוצאה התבקשה מאליה.
אחדות ישראל מסביב לדעה אחת היא דבר חשוב אך מה תהיה הדעה שכולם יתאחדו מסביבה, זה כבר עניין של הכוונת דעת הקהל, וזה תלוי בגורמים סובייקטיבים.