הרב אורי שרקי

פרשת החודש - רבי צדוק מלובלין על קידוש החודש

מתוך הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק מלובלין


הקלטת וידאו