הרב אורי שרקי

הרב קוק על התמודדות עם יצר הרע

מתוך "פנקסי הראי"ה", חלק ג', דף קנד


הקלטת וידאו