הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על אשכנזים וספרדים - מתוך המאמר "לשני בתי ישראל"


תשע"א


הקלטת וידאו