שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 55 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - האם ניתן להוכיח את מציאות ה'?, ד' באב תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).