הרב אורי שרקי

פרשת פרה - הטהרות לפני פסח

אדר ב' תשע"א
אנו הולכים ומתקרבים אל חג הפסח, שבו אנו עורכים את ליל הסדר על מצות ומרורים, הלל, הגדה וארבע כוסות. אנו עשויים לשכוח שהעיקר חסר מסעודתנו: קרבן פסח וקרבן חגיגה. מיום שבטלה העבודה, אין לנו אלא זכר לעבודתנו העיקרית, עבודת המקדש, הנעשית בטהרה ובקדושה. קריאתנו בפרשת פרה בימים אלה של הכנה לחג המצות, עניינה להזכיר לנו את החובה לטהר את גופנו מטומאת מת ואת נפשנו מהרושם הנפשי שהמוות מטיל עלינו, לקראת קיום מצוות הפסח במועדו. אמנם קרבן פסח קרב אפילו בטומאה אם לא נטהרו רוב העם, אבל עלינו תמיד לשאוף אל המצב האידיאלי, אל המצוה כתיקונה בחיבור החירות הנשמתית של חג הפסח יחד עם הטהרה הנפשית-גופנית של הזאת מי חטאת. השבת, אנו מביעים את אי-השלמתנו עם מצבים של בדיעבד, את מחאתנו נגד החורבן הנורא ואת צפייתנו לחידוש העבודה במהרה בימינו.