שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א', טבת תשע"א, 18 דקות (וידאו).
שיחה ב', טבת תשע"ג, 17 דקות (וידאו).
שיחה ג', טבת תשע"ד, 11 דקות (וידאו).
שיחה ד', כ"ד באייר תשע"ט, דיון בין הרב שרקי, הרב רכניץ וד"ר מישלוב, בית שלום יוחאי, י-ם, 100 דקות (וידאו).
שיחה ה', ז' בסיון תשע"ט, קפה דעת, י-ם, 50 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)