שיעורים נפרדים:
שיעור א', 59 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).