שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מהות הניסים, טכניון, 29 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ז בטבת תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).