הרב אורי שרקי

ויגש - ירידה לגלות

טבת תשע"א
כתב המהר"ל מפראג (גבורות השם ט) שאי אפשר היה שתחול גזירת הגלות שנגזרה בברית בין הבתרים כל עוד לא היו בני ישראל במספר שבעים נפש, ולפיכך רק בפרשתנו מתחילה הירידה למצרים של האומה. הסיבה לכך היא שעם ישראל פועל על העולם רק בתור אומה ולא בתור יחידים. שבעים נפש מהווים גרעין של כלל, ראשית לאומה. מספר זה איננו מקרי, כי הוא מכוון כנגד שבעים אומות העולם, ככתוב "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". אך דווקא בשעה שאנו עוברים ממעמד של משפחת האבות למעמד של אומה, נוצרת חולייה של השתוות מסויימת עם אומות העולם, שנותנת להם כוח לגבור עלינו. עם כל השלילה הנוראה של הגלות, היא מהווה גם התחלה של תהליך מכוון על ידי ההשגחה העליונה של ליקוט ניצוצות הקודש הגנוזים בין העמים על מנת להעלותם בבוא הזמן של שיבת ציון כדי לתקן את העולם כולו. בימינו, ימי הגאולה האחרונה, אנו זוכים לראות את פירותיה החיוביים הראשונים של הגלות הארוכה ולהיות שותפים במעשה ה' הגדול המחזיר שכינתו לציון ברחמים, המודיע את שמו לעיני עמים רבים.