סגולת ישראל, מהות ישראל, יעוד ישראל

ה' בכסלו תשע"אשאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

א. סגולת ישראל זוהי הנשמה האלוקית. העניין האלוקי. לא כשרונות כאלו ואחרים כגון המדע או הכלכלה, שיתכן כי הם שייכים לעמים אחרים. אם כן מדוע תמיד פורצי הדרך בכל תחום (מדע, פסיכולוגיה, פיזיקה, קולנוע, רפואה, מהפכות חברתיות ועוד) היו יהודים? הרי כשרוננו הינו הכישרון הרוחני! זו הקרנה של הסגולה על הבחירה.

ב. מהו הכשרון האלוקי? הנבואה. מהי מהותנו? נוכחות אלוהית. מה ייעוד עם ישראל? בראשית יב, ג.