הרב אורי שרקי

בני נח - כסלו תש"ע, חיפה


להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 17MB)


הקלטת וידאו - 2 חלקיםחלק 1 מתוך 2חלק 2 מתוך 2