מלך ומלכות, מצות העמדת מלך

ד' בחשון תשע"א

שאלה:

האם מייסדי המדינה בהעמדתם של ריבונות הכנסת על היישוב היהודי בארץ ישראל קיימו את המצווה להעמיד מלך (לדעת הפוסקים הסוברים שיש מצווה כזאת)?

אם לא, איך זה מסתדר עם דין המלך שיש לכנסת?

ואם כן, איך זה מסתדר עם עצם הדיון על פירוש הנצי"ב בתור הסבר שהיום אנחנו לא מעמידים מלך, ובכך לא מקיימים מצווה מין התורה, מפני פיקוח נפש לאומה וכו'? כלומר, איך בכלל אפשר להגיד שאנחנו לא מקיימים את המצווה - הרי כבר העמדנו מלך (הכנסת)?

תשובה:

לכנסת יש דין מלכות, מלך הוא המעביר את השלטון דרך שושלתו.